Dịch vụ

Dịch vụ

Gia công thiết bị sản xuất

Gia công thiết bị sản xuất

Ngày đăng: 15/06/2021 08:38 AM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…

Gia công cơ khí chính xác

Gia công cơ khí chính xác

Ngày đăng: 15/06/2021 08:38 AM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…

Gia công khuôn mẫu

Gia công khuôn mẫu

Ngày đăng: 21/06/2021 02:47 PM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…

Cơ khí dân dụng

Cơ khí dân dụng

Ngày đăng: 21/06/2021 02:48 PM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…

Máy chế biến thực phẩm

Máy chế biến thực phẩm

Ngày đăng: 21/06/2021 02:48 PM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…

Bảo trì máy móc công nghiệp

Bảo trì máy móc công nghiệp

Ngày đăng: 21/06/2021 02:49 PM

Vinh Khoa có đầy đủ một đội ngũ thiết kế có thể xử lý tất cả các nhu cầu thiết kế của bạn trong việc chế tạo thiết bị bằng thép không gỉ. Chúng tôi làm PID, MEP, Isometric, 3D, lắp ráp, hoàn công,…
Zalo
Hotline