Về chúng tôi

Về chúng tôi

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VINH KHOA

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VINH KHOA

Ngày đăng: 15/06/2021 09:10 AM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công Ty Tnhh MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu Máy Móc Công Nghiệp cho quý công ty.

Với giá grị theo đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" xuất phát từ quan điểm tôn trọng và hết lòng phục vụ vì lợi ích Khách hàng và đối tác. Với Khách hàng đối tác chúng tôi cam kết các Sản Phẩm Cơ Khí của chúng tôi làm ra luôn đặt Chất Lượng lên hàng đầu.

Nay Công Ty chúng tôi trân trọng gửi đến quý Công ty Thư Ngỏ này với mong muốn Quý công ty có thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm Khách hàng thân thiết mới. 

CHÍNH SÁCH

CHÍNH SÁCH

Ngày đăng: 15/06/2021 09:10 AM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công Ty Tnhh MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu Máy Móc Công Nghiệp cho quý công ty.

Với giá grị theo đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" xuất phát từ quan điểm tôn trọng và hết lòng phục vụ vì lợi ích Khách hàng và đối tác. Với Khách hàng đối tác chúng tôi cam kết các Sản Phẩm Cơ Khí của chúng tôi làm ra luôn đặt Chất Lượng lên hàng đầu.

Nay Công Ty chúng tôi trân trọng gửi đến quý Công ty Thư Ngỏ này với mong muốn Quý công ty có thêm sự lựa chọn và chúng tôi có thêm Khách hàng thân thiết mới. 

 

CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN

Ngày đăng: 15/06/2021 09:11 AM

Cùng Với Sự Phát Triển Chung Của Xã Hội, Trải Qua Quá Trình Xây Dựng, Trưởng Thành Và Phát Triển Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Vinh Khoa Được Thành Lập Với Mục Đích Đáp Ứng Một Phần Nhu Cầu Máy Móc Công Nghiệp Cho Quý Công Ty.

Với Giá Trị Theo Đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" Xuất Phát Từ Quan Điểm Tôn Trọng Và Hết Lòng Phục Vụ Vì Lợi Ích Khách Hàng Và Đối Tác. Với Khách Hàng Đối Tác Chúng Tôi Cam Kết Các Sản Phẩm Cơ Khí Của Chúng Tôi Làm Ra Luôn Đặt Chất Lượng Lên Hàng Đầu.

Nay Công Ty Chúng Tôi Trân Trọng Gởi Đến Quý Công Ty Thư Ngỏ Này Với Mong Muốn Quý Công Ty Có Thêm Sự Lựa Chọn Và Chúng Tôi Có Thêm Khách Hàng Thân Thiết Mới.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Ngày đăng: 21/06/2021 01:32 PM

Cùng Với Sự Phát Triển Chung Của Xã Hội, Trải Qua Quá Trình Xây Dựng, Trưởng Thành Và Phát Triển Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Vinh Khoa Được Thành Lập Với Mục Đích Đáp Ứng Một Phần Nhu Cầu Máy Móc Công Nghiệp Cho Quý Công Ty.

Với Giá Trị Theo Đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" Xuất Phát Từ Quan Điểm Tôn Trọng Và Hết Lòng Phục Vụ Vì Lợi Ích Khách Hàng Và Đối Tác. Với Khách Hàng Đối Tác Chúng Tôi Cam Kết Các Sản Phẩm Cơ Khí Của Chúng Tôi Làm Ra Luôn Đặt Chất Lượng Lên Hàng Đầu.

Nay Công Ty Chúng Tôi Trân Trọng Gởi Đến Quý Công Ty Thư Ngỏ Này Với Mong Muốn Quý Công Ty Có Thêm Sự Lựa Chọn Và Chúng Tôi Có Thêm Khách Hàng Thân Thiết Mới.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Ngày đăng: 21/06/2021 01:33 PM

Cùng Với Sự Phát Triển Chung Của Xã Hội, Trải Qua Quá Trình Xây Dựng, Trưởng Thành Và Phát Triển Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Vinh Khoa Được Thành Lập Với Mục Đích Đáp Ứng Một Phần Nhu Cầu Máy Móc Công Nghiệp Cho Quý Công Ty.

Với Giá Trị Theo Đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" Xuất Phát Từ Quan Điểm Tôn Trọng Và Hết Lòng Phục Vụ Vì Lợi Ích Khách Hàng Và Đối Tác. Với Khách Hàng Đối Tác Chúng Tôi Cam Kết Các Sản Phẩm Cơ Khí Của Chúng Tôi Làm Ra Luôn Đặt Chất Lượng Lên Hàng Đầu.

Nay Công Ty Chúng Tôi Trân Trọng Gởi Đến Quý Công Ty Thư Ngỏ Này Với Mong Muốn Quý Công Ty Có Thêm Sự Lựa Chọn Và Chúng Tôi Có Thêm Khách Hàng Thân Thiết Mới.

MÁY MÓC THIẾT BỊ

MÁY MÓC THIẾT BỊ

Ngày đăng: 21/06/2021 01:33 PM

Cùng Với Sự Phát Triển Chung Của Xã Hội, Trải Qua Quá Trình Xây Dựng, Trưởng Thành Và Phát Triển Công Ty Tnhh Mtv Cơ Khí Vinh Khoa Được Thành Lập Với Mục Đích Đáp Ứng Một Phần Nhu Cầu Máy Móc Công Nghiệp Cho Quý Công Ty.

Với Giá Trị Theo Đuổi "Bền Bỉ - Chính Xác - Chuyên Nghiệp" Xuất Phát Từ Quan Điểm Tôn Trọng Và Hết Lòng Phục Vụ Vì Lợi Ích Khách Hàng Và Đối Tác. Với Khách Hàng Đối Tác Chúng Tôi Cam Kết Các Sản Phẩm Cơ Khí Của Chúng Tôi Làm Ra Luôn Đặt Chất Lượng Lên Hàng Đầu.

Nay Công Ty Chúng Tôi Trân Trọng Gởi Đến Quý Công Ty Thư Ngỏ Này Với Mong Muốn Quý Công Ty Có Thêm Sự Lựa Chọn Và Chúng Tôi Có Thêm Khách Hàng Thân Thiết Mới.

Zalo
Hotline