Ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp

NGÀNH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP

NGÀNH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP

Ngày đăng: 21/06/2021 01:15 PM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công ty TNHH MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu máy móc công nghiệp cho Quý công ty.

NGÀNH GIẢI KHÁT & BIA RƯỢU

NGÀNH GIẢI KHÁT & BIA RƯỢU

Ngày đăng: 14/06/2021 03:38 PM

Hệ thống bồn trong ngành giải khát & bia rượu là một phần quan trọng nhất trong việc sản xuất các sản phấm an toàn, sạch sẽ và chất lượng.

NGÀNH THỰC PHẨM & SỮA

NGÀNH THỰC PHẨM & SỮA

Ngày đăng: 14/06/2021 03:19 PM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công ty TNHH MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu máy móc công nghiệp cho Quý công ty.

NGÀNH HÓA MỸ PHẨM

NGÀNH HÓA MỸ PHẨM

Ngày đăng: 14/06/2021 03:19 PM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công ty TNHH MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu máy móc công nghiệp cho Quý công ty.

NGÀNH SƠN

NGÀNH SƠN

Ngày đăng: 14/06/2021 03:19 PM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công ty TNHH MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu máy móc công nghiệp cho Quý công ty.

NGÀNH DƯỢC PHẨM

NGÀNH DƯỢC PHẨM

Ngày đăng: 14/06/2021 03:18 PM

Cùng với sự phát triển chung của xã hội, trải qua quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển Công ty TNHH MTV Cơ Khí Vinh Khoa được thành lập với mục đích đáp ứng một phần nhu cầu máy móc công nghiệp cho Quý công ty.
Zalo
Hotline